Information fr Vägföreningen

 

Öppet brev inkommet till Vägföreningen juli 2019, se länk

Öppet brev

Informationsbrev 2019 - 2

Infobrev 2019-2

 

Informationsbrev 2019-1  Infobrev

Infobrev 2018-3

Infobrev 2018-1

Infobrev 2017-1

 

 

Övrig Information

VIKTIG INFORMATION TILL DE BOENDE PÅ GOBBENS VÄG - Viktig information om avstängning för biltrafik på gång- och cykelväg på Gobbens väg.

Gobbens väg Remissvar Stadsbyggnad

Stadgar för Rosendals vägförening

Klipp Häcken! - Föreskrift till tomtägare från Falkenbergs kommun

Sandmarker och konsten att lära om

Tidigare Informationsbrev          

 

 

Medlemsutskick via mail

För att effektivisera vårt arbete och få ner våra administrativa kostnader i samband med medlemsutskick vill vi gärna göra detta via mail så långt det är möjligt.

Skicka ett mail till [javascript protected email address] och ange Fastighetsbeteckning samt vilken/vilka mailadresser ni vill ha utskick till. Ni har då godkänt att Rosendals vägförening och Rosendals stugförening skickar ut årsmöteshandlingar, informationsbrev och nyheter digitalt istället för brev via posten. Det är många som har lämnat sina mailadresser men vi vill gärna ha fler.

 

Framkomlighet utefter vägarna

Vägföreningen är skyldig att genom röjning hålla bort växtlighet från vägområdet. De flesta av våra asfaltsvägar har en bredd av 6 meter. Själva asfaltskiktet kan vara mellan 3-4 meter och med gräskanter blir bredden 6 meter.  

Röjning måste också ske för att göra det framkomligt för sopbilar, räddningsfordon etc.

Vägföreningen ber varje fastighetsägare att röja vid sin fastighet. Framkomligheten bedöms enligt Falkenbergs kommuns riktlinjer. Våra vändzoner ska vara fria, ingen parkering av släpkärror etc. eller allmän uppläggningsplats. Detta gäller även våra grönytor.

 

Snöröjning

Kristoffer Thuresson, Bölse Gård, Glommen sköter vår snöröjning under vintern.

 

 

Hemsida

Hemsida för vägföreningen www.rosendalsvagforening.n.nu. Det finns även en mailadress kopplad till hemsidan [javascript protected email address].

Hör gärna av er om det är något ni vill framföra eller om ni har några frågor.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)