Årsmöte

Årsmöte 2019 Stugföreningens handlingar o underlag

Handlingar o underlag årsmöte 2019

Protokoll stugföreningen 190707

 

Årsmöte 2019 Vägföreningens handlingar o underlag

Handlingar o underlag årsstämma 2019

Protokoll 190707

 

 

 

Årsmöte 2018 Protokoll och handlingar

Vägföreningens protokoll

Stugföreningens protokoll 

Årsmöte 2017

Protokoll från årsmötet 170712:

Stämmoprotokoll inklusive bilagor

 

Årsmöte 2016

Protokoll från årsmötet 160711:

Stämmoprotokoll ink. bilagor

 

Årsmöte 2015

Protokoll från årsmötet 150713:

Stämmoprotokoll

Motion bilaga 4

Not till protokollet, § 6:
Styrelsen har efter föreningstämman fått bekräftat att revisorn har haft tillgång till styrelseprotokollen i det material som revisorn har fått inför revisionen.

Årsmöte 2015

Årsmötet 2015 är den 13 juli 2015 i Glommems samlingslokal.

Stugföreningen börjar med årsmöte kl. 16.00 och vägföreningens årsmöte startar kl. 16.30.

Registrering sker från 15.30

Falkenbergs Kommun har skickat en remiss avseende gång/cykel-bana vid Gobbens väg till Polisen i Halland för synpunkter senast den 5 augusti. Rosendals vägförening har fått remissen för kännedom men kommer troligtvis också att få möjlighet att lämna yttrande i frågan.

Styrelsen för vägföreningen föreslår att remissen tas upp under punkt övrigt på föreningsstämman den 13 juli eftersom dagordning och handlingar är utskickade till stämman. 

Andelstal år 2016

Helår: 1,0  1400 kr

Sommarhus: 0,7  980 kr

Utfart kustväg: 0,5  700 kr

Tomträtt: 0,3  420 kr

Sista inbetalningsdag 2016-03-31

Rosendals vägförening Bankgiro 5401-5227

Årsmöte 2014

Protokoll från årsmötet 140710

Stämmoprotokoll

Handlingar inför årsmötet

Stugföreningens årsmöte

Årsmöte 2013

Stämmoprotokoll

Förvaltningsberättelse

Rosendals vägförening

Bankgiro 5401-5227

Andelstal år 2013

Helår: 1,0  900 kr

Sommarhus: 0,7  630 kr

Utfart kustväg: 0,5  450 kr

Tomträtt: 0,3  270 kr

Årsmöte 2012

Kallelse årsstämma 2012

Informationsbrev 2012-2

Inkomst- och utgiftsstat 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)