Välkommen till Rosendals vägförening och stugförening !


NYHETER

 

Info från Vägföreningens senaste Styrelsemöte den 29 augusti

• Åtgärder för komplettering och renovering av skyltar inom området är beställt och kommer att utföras inom kort.


• Översyn av policy för skötsel av grönområden har påbörjats.


• Nästa möte kommer att hållas med nuvarande styrelse under slutet av vecka 43 samt därefter kommer ett överlämningsmöte där den nya styrelsens ledamöter är närvarande att hållas i slutet av vecka 49.

 

 

 

ALLMÄN INFO

 

Mailadress

Vi i styrelserna för Väg- resp Stugföreningen vill tacka alla de som anmält sin mailadress för att få elektroniska utskick, det underlättar mycket och sparar portokostnader. Ni som inte anmält mailadress ännu kan göra det till [javascript protected email address]

 

Hastighetsbegränsningar
Tänk på att hastighetsbegränsningen inom hela Vägföreningsområdet är 30 km/tim!
Var vänlig att respektera detta genom att hålla nere hastigheten så det ej behöver ske någon olycka. 

Framkomlighet utefter vägarna
Vägföreningen är skyldig att genom röjning hålla bort växtlighet från vägområdet. De flesta av våra asfaltsvägar har en bredd av 6 meter. Själva asfaltskiktet kan vara mellan 3-4 meter och med gräskanter blir bredden 6 meter.
Röjning måste också ske för att göra det framkomligt för sopbilar, räddningsfordon etc.
Vägföreningen ber varje fastighetsägare att röja vid sin fastighet. Framkomligheten bedöms enligt Falkenbergs kommuns riktlinjer. Våra vändzoner ska vara fria, ingen parkering av släpkärror etc. eller allmän uppläggningsplats. Detta gäller även våra grönytor. 

Broschyr från Falkenbergs kommun, Till tomtägaren: Klipp häcken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)